Twoje korzyści - przekazując darowiznę uzyskujesz ulgi podatkowe

Twoje korzyści - przekazując darowiznę uzyskujesz ulgi podatkowe
Oprócz daru życia i zdrowia, za który dzieci Ci dziękują, ofiarując darowiznę odnosisz znaczące korzyści finansowe.
Przeczytaj o darowiznach w 2019 r.
 

Ulga 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (USTAWA z dnia 23 października 2018 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z dnia 19 listopada 2018 r.), darowiznę na rzecz zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego (jaką jest nasza Fundacja) możesz odliczyć od dochodu. 

Aż do 6%! 

Od dochodu od osób fizycznych można odliczyć kwotę faktycznie dokonanej darowizny, aż do 6% Twojego dochodu*. Odliczenia darowizn na cele pożytku publicznego nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość darowizny w koszty uzyskania przychodu.

Aż do 10% odliczenia dla firm posiadających osobowość prawną!

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczącą możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) firma może odliczyć darowizny na te same organizacje co osoby fizyczne. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu firmy.

WAŻNE: Należy pamiętać, że osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą rozliczają się jak osoby fizyczne.

Potrzebne dokumenty 

Wysokość wydatków określa dokument, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie Fundacji o jej przyjęciu. Darowizna nie może być przekazana bezpośrednio obdarowanemu. Wysokość darowizny musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. 
Z dowodu wpłaty powinno jasno wynikać, kto, komu, ile i kiedy wpłacał.

Korzystając z ulgi z tytułu darowizn, musisz wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane obdarowanego (zwłaszcza jego nazwę i adres).

Ofiaruj dzieciom życie i zdrowie, odnosząc z tego korzyści finansowe dla siebie! 
 
*Jeżeli przedmiotem darowizny są towary lub usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 19 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.   
 
Więcej informacji o darowiznach znajdziesz tutaj.
 
Jeśli chcesz pomóc dzieciom z wadami serca przekaż darowiznę na konto:

PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
 
lub za pośrednicwtem płatności DotPay:
 
alt

Wpłaty przez Dot-pay są w pełni bezpieczne

 


Do góry