ZABIEGAMY O PRZYWRÓCENIE PROGRAMU INTERWENCJI KARDIOLOG. U PŁODÓW

ZABIEGAMY O PRZYWRÓCENIE PROGRAMU INTERWENCJI KARDIOLOG. U PŁODÓW

Fundacja Serce Dziecka rozpoczęła zabiegi w Ministerstwie Zdrowia o przywrócenie Programu interwencji kardiologicznych u płodów, który został zamknięty  2 kwietnia 2020r.

Od 2011 roku Program interwencji kardiologicznych u płodów działał w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Od tego czasu do kwietnia br. kierowany przez Panią prof. Joannę Szymkiewicz – Dangel, zespół, w skład którego wchodzili także dr. hab. n. med. Marzena Dębska (II Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP) oraz dr n. med. Adam Koleśnik (Pracownia Interwencji Sercowo-Naczyniowych CZD) wykonał: 94 plastyki zastawki aortalnej, 15 plastyk zastawki płucnej, 5 balonowych poszerzeń otworu owalnego oraz 14 implantacji stentu do otworu owalnego. To trzeci taki program na świecie. Program był doskonale oceniany i stawiany za wzór do naśladowania przez międzynarodowe środowisko medyczne, ale co najważniejsze dla rodziców nienarodzonych dzieci z wadami serca był nadzieją na uratowanie ich życia.

Wstrzymanie programu już kosztuje życie dzieci. Opieszałość w jego wznowieniu będzie kosztowała życie kolejnych. Nie możemy na to pozwolić.

Dlatego zwracamy się również do Państwa - naszych Podopiecznych, Darczyńców, Sympatyków o udostępnianie tej informacji w miarę swoich możliwości np.: w social mediach. Razem możemy zrobić więcej!


Do góry