Fundacja pomaga w walce z COVID-19

Fundacja pomaga w walce z COVID-19

FUNDACJA POMAGA W WALCE Z COVID - 19

Fundacja Serce Dziecka pomaga w walce z COVID - 19. Fundacja zakupiła i przekazała do klinik kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej środki ochrony osobistej za 120 000 złotych. Podopieczni Fundacji przekazali na ten cel 70 000 złotych

Zakupiono i przekazano maseczki ochronne, fartuchy, przyłbice, płyny dezynfekujące oraz kondensatory tlenu dla ochrony małych pacjentów. Obejrzyj historię tej pomocy...

https://www.facebook.com/sercedziecka/videos/2985846208127856/?__tn__=kC-R&eid=ARBpvWVVDh_a1ZoX2Dr4hWNtpHttB8i3Or3QHEjGj-LMd_UWFW9bBh6SK1E9YQiX5hq2FyJlfVXamh6B&hc_ref=ARQYs40RB8RvVOk1A2aP4C320sy7ww62rWQPoliS4LH8NxospGTeThWlWq06jAWuNbc&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDgMOj4TsALaDf-Ska9u37UjSkINgoAvh0bCL0WyaIangOLQZssnMt2qMZDfqw-A26g5BzRNfogtuqB6nA-tBH6soyMwg5c1brLyxcx4rUFoxzWBP2aR7oOWWeXcmkjjz-gxUyU6xlH46z73i-oRaqPdGPNR0QFM47kTVNR3lm7duQE-KcGUVPGhjKbxfUYpEz_S_CS3mAG42qNeuOybQQQkeWZl5UI7nA68vdKEOhSTxtLSpr9J1NM8AE6micwfPrm4GV7YDq-w8_3ohL2fYQ6Ue4xPiD_exxjFYDXGr_FRJgYeG1Z8Smv2lxetvTwd93uBiXyEgjbX3_ADN85G7S0pxNxr2Va

Dziękujemy i działamy dalej :)

#SerceDziecka #koronawirus


Do góry