Kongres Rzecznicy Zdrowia 2023 – wspólnie dla zmian w systemie ochrony zdrowia

Kongres Rzecznicy Zdrowia 2023  – wspólnie dla zmian w systemie ochrony zdrowia

Dwa dni pogłębionych dyskusji nad zmianami w ochronie zdrowia oraz szkolenia dla szerokiego grona interesariuszy – tak już teraz zapowiada się pierwsza edycja Kongresu Rzecznicy Zdrowia. Na wydarzenie, które w dniach 18-19 kwietnia 2023 r. odbędzie się w Warszawie, zapraszają Fundacja Rzecznicy Zdrowia oraz redakcja portalu Cowzdrowiu.pl. Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Kongres Rzecznicy Zdrowia to nowe przedsięwzięcie na mapie wydarzeń poświęconych dyskusji nad zmianami w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Kongres organizowany jest przez Fundację Rzecznicy Zdrowia – organizację pozarządową działającą na rzecz zapewnienia właściwej dostępności i jakości usług w tym obszarze oraz branżowy portal Cowzdrowiu.pl, który od trzech lat informuje o kluczowych zmianach w obszarze zdrowia. Celem organizowanego wydarzenia jest m.in. budowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia, a także zainicjowanie poświęconej tej tematyce debaty publicznej angażującej szerokie grono interesariuszy. 


Zakres tematyczny Kongresu Rzecznicy Zdrowia 2023 obejmuje szereg kluczowych zagadnień systemowych – wdrożenia projektowanych reform, finansowanie ochrony zdrowia, nierówności w zdrowiu, wprowadzenie Narodowej Strategii Onkologicznej, wyzwania kadrowe i wynagrodzenia pracowników, profilaktykę czy politykę lekową. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele świata nauki, administracji publicznej i szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia z przedstawicielami organizacji pacjentów na czele.

- Ambicją Kongresu Rzecznicy Zdrowia 2023 jest zderzenie spojrzeń na system ochrony zdrowia i wymiana doświadczeń związanych z efektywnym i ukierunkowanym funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia. Dlatego do dyskusji zapraszamy szerokie grono ekspertów, dla których dobro pacjentów oraz efektywnie działający system ochrony zdrowia są priorytetami. Zależy nam nie tylko na dialogu, ale również wypracowaniu konkretnych propozycji rozwiązań, które przyczynią się do poprawy efektywności działania systemu ochrony zdrowia i rozwoju kompetencji zdrowotnych społeczeństwa. Termin Kongresu przypada w szczególnym czasie. Wybory parlamentarne, niestabilna sytuacja geopolityczna w regionie oraz postpandemiczny dług zdrowotny sprawiają, że dyskusja związana z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia, jego finansowaniem, ale również odpowiedzialnością obywateli za własne zdrowie – zdaje się być niezwykle potrzebna – mówi Marta Markiewicz, prezes Zarządu Fundacji Rzecznicy Zdrowia.
Jesteśmy głęboko przekonani, że właśnie w tym momencie dyskusja na temat przyszłości sektora ochrony zdrowia w Polsce i obranie właściwego kierunku zmian mają wyjątkowo istotne znaczenie. 

Aby zadbać o kompleksowe spojrzenie na temat problemów w ochronie zdrowia w Polsce, organizatorzy zapraszają do udziału również szefów placówek medycznych, ekspertów, samorządowców i pacjentów z całego kraju, a także dziennikarzy mediów lokalnych. Oprócz paneli dyskusyjnych przewidziano również praktyczne warsztaty organizowane m.in. dla pacjentów czy dziennikarzy.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w wydarzeniu jest już dostępny na stronie internetowej Kongresu Rzecznicy Zdrowia 2023: rzecznicyzdrowia.pl. Liczba miejsc uprawniających do udziału stacjonarnego jest ograniczona, dlatego nie warto zwlekać z zapisami. Osoby, które nie będą mogły w trakcie Kongresu być w Warszawie, mogą zgłosić chęć udziału online. Obie formy uczestnictwa w wydarzeniu są bezpłatne.

Kongres Rzecznicy Zdrowia 2023 odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2023 r. w hotelu Verte przy ul. Podwale 3/5. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe. Patronami medialnymi wydarzenia są dziennik Rzeczpospolita oraz portal cowzdrowiu.pl.


Źródło: Fundacja Rzecznicy Zdrowia
www.rzecznicyzdrowia.pl/


Do góry