Refundacja aparatów i pasków INR/PT

Refundacja aparatów i pasków INR/PT

1 stycznia 2024 r. do wykazu produktów refundowanych wprowadzono aparaty i paski do pomiaru INR/PT. Program dostępny będzie dla pacjentów leczonych antagonistami witaminy K i wymagających regularnej kontroli wskaźnika krzepliwości krwi.

Refundacja dotyczy pacjentów leczonych antagonistami witaminy K i wymagających regularnej kontroli wskaźnika PT/INR. Kryteria – pacjent:

1) do ukończenia 18. roku życia

lub

2) ze sztucznymi mechanicznymi zastawkami serca

lub

3) z migotaniem przedsionków z umiarkowaną do ciężkiej stenozą mitralną

lub

4) posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Refundacja na paski do pomiaru INR PT dla dzieci do 18. roku wynosi 15 PLN za pasek, liczba pasków to 120 szt. raz na 4 miesiące, a dla osób dorosłych 24 szt. raz na 4 miesiące.

Limit finansowania na aparat wynosi 1500 zł. Odpłatność dla osób dorosłych to 10% raz na 3 lata. Dzieci do 18. roku odpłatność 0%, oznacza to, że w ich przypadku, pełna kwota refundacji może stać przeznaczona na zakup aparatu.

Uprawnieni do wystawiania recept na refundowane monitory INR oraz paski do pomiaru PT/INR są lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: angiologii, hematologii, kardiologii, kardiochirurgii, pediatrii, podstawowej opieki zdrowotnej, a także pielęgniarka i położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położne.


Do góry