SPRZĘTY ELEKTRONICZNE A ROZRUSZNIK SERCA - BEZPIECZEŃSTWO!

SPRZĘTY ELEKTRONICZNE A ROZRUSZNIK SERCA - BEZPIECZEŃSTWO!
 
W związku z doniesieniami medialnymi zawierającymi ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania produktów takich jak bezprzewodowe słuchawki czy smartwatche, publikujemy komentarz do niniejszych doniesień przygotowany przez Pana Prof. Macieja Kempę, kierownika Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny, przewodniczącego elekta Sekcji Rytmu Serca Polskie Towarzystwo Kardiologiczne:
"Od wielu lat, a w praktyce od początku stosowania stałej stymulacji serca, wiadomo, że silne pole elektromagnetyczne może zakłócać pracę rozruszników serca a także kardiowerterów-defibrylatorów. Zakłócenia te mogą polegać na utracie stymulacji, zakłóceniach sterowania urządzenia a także mogą być przyczyną nieadekwatnych interwencji kardiowerterów-defibrylatorów.
 
Z tego powodu urządzenia emitujące takie pole, w tym nawet urządzenia wyłączone, ale posiadające silny magnes w swojej konstrukcji, nie powinny być umieszczane w bezpośredniej bliskości implantu. Bezpieczna odległość dla większości urządzeń domowego użytku od implantowanego stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora wynosi 30 cm. Zalecenia te dotyczą również telefonów komórkowych oraz tabletów."

Do góry