"Złoty OTIS” dla prof. Jacka Molla

Prof. Jacek Moll został wyróżniony nagrodą zaufania ,,Złoty OTIS”  za dorobek życia w medycynie. Prof. Moll  wieloletni kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, jest jednym z najwybitniejszych polskich kardiochirurgów dziecięcych.

Od lat jest jednym z najwybitniejszych polskich kardiochirurgów dziecięcych. Współtworzył Towarzystwo Przyjaciół Dziecka z Wadą Serca i jest członkiem licznych międzynarodowych towarzystw lekarskich. Prof. Jacek Moll skonstruował sztuczną zastawkę mechaniczną serca i ,,uszył" na miarę w trakcie operacji biologiczną zastawkę dla rocznego chłopca. Profesor twierdzi, że najwięcej satysfakcji sprawia mu, gdy jego zespołowi uda się wyleczyć dziecko, któremu wcześniej nie dało się pomóc.

 

Panie Profesorze, z serca gratulujemy!


Do góry