Dzieci z WWS objęte ochroną przed wirusem RS!

Dzieci z WWS objęte ochroną przed wirusem RS!

Nowy Rok przyniósł nam dobre wiadomości! Dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia od 1 stycznia dzieci z wrodzonymi wadami serca będą otrzymywały zabezpieczenie przed wirusem RS.

Wraz z kardiologami dziecięcymi od wielu lat zabiegaliśmy o refundację leku dla dzieci z ciężkimi wadami serca. Cieszymy się bardzo z tej decyzji!

Profilaktykę RSV mogą otrzymać dzieci poniżej 12 miesiąca życia z istotną hemodynamicznie, wrodzoną wadą serca, które spełniają jeden z warunków:

  •  jawna niewydolność serca, utrzymująca się pomimo leczenia farmakologicznego

lub

  • umiarkowane lub ciężkie wtórne nadciśnienie płucne

lub

  •  siniczne wady serca, z przezskórnym utlenowaniem krwi tętniczej <80%

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lekarzami w Waszej klinice kardiologicznej.

 

 

 

 


Do góry