Weź udział w konkursie "Serce moim sprzymierzeńcem"!

Weź udział w konkursie

Światowy Dzień Serca to doskonała okazja do działań edukacyjnych i promujących troskę o zdrowie. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, któremu patronujemy.

Cele konkursu:

1.    Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat zdrowego trybu życia. 
2.    Poszerzanie wiedzy na temat chorób serca i ich leczenia.
3.    Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.
4.    Doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych.
5.    Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie oraz samodzielne wykonanie pracy.

Regulamin konkursu:

1.    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół szpitalnych, sanatoryjnych i dzieci z wadami serca.
2.    Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej  w formacie A- 4 lub A-3.
3.    Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.  
4.    Kryteria wiekowe uczestników:
   - dzieci w wieku przedszkolnym ( 3-6 lat)
   - klasy I – III
   - klasy IV – VIII
   - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
Z jednej klasy można przesłać maksymalnie 5 prac.

5.    Każda praca powinna zawierać następujące dane:
   - tytuł pracy
   - imię i nazwisko dziecka, wiek, klasa, 
   - nazwę i adres szkoły, nazwę oddziału   
   - numer telefonu kontaktowego
   - zgodę rodzica/opiekuna

6.    Czas trwania konkursu:  od  16 września do 11 października  2019 r.
7.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty 18 października 2019 r. Lista laureatów będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły.
8.    Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą. 
9.    Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk  laureatów na stronie internetowej szkoły   www.zs33.bydgoszcz.pl  oraz wykorzystaniem prac na wystawach organizowanych przez naszą szkołę.

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów. Prace prosimy przekazać na adres:

Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej 
ul. Curie - Skłodowskiej 4, 85-094 Bydgoszcz  tel. /52/ 345 28 17 (sekretariat - w godz. 8.00 – 15.00)
             
Organizatorzy: mgr  M. Sakowska, mgr B. Kocoń, mgr M. Modrzyńska
 


Do góry