Zmarł prof. Marian Zembala, wybitny polski kardiochirurg

Zmarł prof. Marian Zembala, wybitny polski kardiochirurg

Zmarł prof. Marian Zembala, wybitny polski kardiochirurg 

Był kardiochirurgiem i transplantologiem, uczniem prof. Zbigniewa Religi, któremu asystował podczas pierwszego udanego przeszczepu serca. Od 1993 roku prof. Marian Zembala kierował Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W 1997 r. dokonał pierwszego w Polsce przeszczepu pojedynczego płuca, w 2001 r. również po raz pierwszy w Polsce przeszczepił choremu płuco-serce. W 2015 r. objął stanowisko ministra zdrowia. 

Pana wkład w rozwój polskiej kardiochirurgii nie zostanie zapomniany przez następne pokolenia lekarzy i wdzięcznych pacjentów.  
 


Do góry