Zmiany przepisów dotyczących wydawania orzeczeń o niepełnosprawności

Zmiany przepisów dotyczących wydawania orzeczeń o niepełnosprawności

Wyznaczono trzy terminy ich wygaszania, są to:

* 31 grudnia 2023 roku - orzeczenia, które miały wygasnąć do 31 grudnia 2020 roku,

* 31 marca 2024 roku - orzeczenia, które straciłyby ważność do 31 grudnia 2021 roku,

* 30 września 2024 roku - orzeczenia, które utraciłyby ważność w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 5 sierpnia 2023 roku.

Osoby posiadające te orzeczenia lub ich opiekunowie nie muszą czekać i mogą złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu w każdej chwili. W takim przypadku dotychczasowe orzeczenie straci ważność z dniem wydania nowego.


Do góry