Przewodnik po codzienności
Sport i podróże z dzieckiem z WWS


Grafika dziewczynka i pies

Dziecko z wadą serca może podróżować, spędzać wakacje daleko od domu, ale ważne jest odpowiednie zaplanowanie podróży, uwzględnienie wszystkich aspektów bezpieczeństwa i możliwości opieki medycznej. Ograniczenia zdrowotne dla dzieci z wadami serca są zróżnicowane, dlatego przed zaplanowaniem wyjazdu należy zasięgnąć aktualnej porady kardiologa i upewnić się, czy dziecko może lecieć samolotem, odbyć długą podróż samochodem lub autokarem.

Należy posiadać zaświadczenie od lekarza o szczególnych wskazaniach, np. konieczności podawania tlenu w czasie lotu samolotem. Należy też upewnić się, jakie dokumenty dziecka są wymagane przez wybraną linię lotniczą. Należy posiadać wszystkie informacje o wadzie serca dziecka, w tym rozpoznanie oraz nazwisko i numer telefonu lekarza prowadzącego, zalecenia lekarza co do przyjmowanych leków, ich listę i sposób dawkowania.

Leki mogą mieć inne nazwy w różnych krajach, dlatego warto znać nazwę substancji czynnej leku. Należy upewnić się, że zabieramy wystarczająco dużą ilość leków na cały okres podróży, z zapasem na wypadek np. stłuczenia butelki z lekiem. Leki i sprzęt medyczny muszą być zapakowane do bagażu podręcznego.

Należy brać pod uwagę klimat, temperaturę i wilgotność powietrza.

Należy ocenić możliwości opieki medycznej w kraju, do którego się udajemy, odległość i łatwość dotarcia do najbliższego szpitala. Warto nauczyć się mówić: „moje dziecko ma wrodzoną wadę serca” w lokalnym języku, jak też posiadać wszystkie istotne informacje przetłumaczone na język lokalny.

Jeśli dziecko ma wszczepiony stymulator serca / kardiowerter-defibrylator (ICD), przed podróżą należy zasięgnąć porady lekarza kardiologa.

Pole elektromagnetyczne systemów lotniczych i portowych urządzeń alarmowych może zakłócić pracę stymulatora serca. Dziecko ze stymulatorem / ICD nie może przechodzić przez skaner bezpieczeństwa. Przed kontrolą lotniskową należy poinformować ochronę o wszczepionym stymulatorze serca, aby mogła wykonać ręczne skanowanie detektorem metalu (nie należy skanować okolicy klatki piersiowej, gdyż detektory metalu emitują pole elektryczne, które również może zakłócić pracę stymulatora). Należy mieć ze sobą kartę stymulatora / ICD i kartę informacyjną leczenia szpitalnego, ostatni zapis EKG ze stymulacją i bez stymulacji. Na lotnisku strefy niebezpieczne dla pracy stymulatora oznakowane są piktogramami z wizerunkiem serca i przyłożoną do niego elektrodą. Wówczas należy zachować ostrożność.

Chłopiec z piłkąs

Aktywność fizyczna jest czynnikiem silnie stymulującym rozwój organizmu. Jednak w przypadku dzieci i młodzieży z chorobami układu sercowo-naczyniowego mogą być konieczne ograniczenia w tym obszarze. Kwalifikacje do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego, zaję rehabilitacyjnych i sportu rekreacyjnego dokonuje lekarz kardiolog dziecięcy. Do uprawiania sportu wyczynowego kwalifikacji dokonuje lekarz sportowy na podstawie wyników uprzednich badań przeprowadzonych przez kardiologa dziecięcego. Zestaw badań zależy od rodzaju patologii układu sercowo-naczyniowego, zaś kwalifikacja polega na ocenie ryzyka, ustaleniu przeciwwskazań do uprawnia sportu oraz ustaleniu stopnia i rodzaju dozwolonej aktywności fizycznej/sportu i intensywności treningu.

Przeciwwskazania do aktywności wysiłkowej mogą być trwałe lub czasowe, polegające na całkowitym wykluczeniu z czynnej działalności sportowej niezależnie od dyscypliny, albo mogą dotyczyć tylko niektórych dyscyplin sportowych.

U pacjentów po leczeniu wady serca, zaburzeń rytmu serca, stanów zapalnych układu krążenia może zostać przeprowadzona ponowna kwalifikacja do uczestniczenia w zajęciach w-f lub uprawniania sportu.

Rehabilitacyjne programy w wadach serca zwiększają zdolność organizmu do pobierania tlenu podczas wysiłku, przez co poprawiają wydolność fizyczną. W przypadku chorób układu sercowo-naczyniowego konieczna jest współpraca pacjenta, jego opiekunów prawnych, trenera i nauczyciela wychowania fizycznego.


Pobierz pełną broszurę

ikonka PDF W naszej broszurze dowiesz się znacznie więcej na temat rodzajów arytmii, sposobów ich diagnozowania i metod leczenia.
Pobierz broszurę "Zaburzenia rytmu serca" w formacie PDF

Redakcja

Prof. dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska
Dr n. med. Anna Turska-KmiecZOBACZ NASZE PORADNIKI


Do góry