Przewodnik po codzienności
Wirus RS u dzieci z wrodzonymi wadami serca


Grafika do wstepu - wirus pod mikroskopem

Jeśli jesteś rodzicem dziecka z wadą serca dowiedz się czym jest wirus RS, dlaczego jest niebezpieczny dla Twojego dziecka i jak je przed nim chronić.

Wirus RS (Respiratory Syncytial virus – syncytialny wirus nabłonka oddechowego) odpowiada za 70% infekcji dolnych dróg oddechowych u dzieci do 2 roku życia.

Wirus RS dostaje się do organizmu poprzez błoną śluzową nosa i spojówki. Namnażając się w drogach oddechowych, łączy się z sąsiednimi komórkami tworząc duże komórki nazywane syncytiami. Zalegają one w drogach oddechowych w postaci gęstej , trudnej do odkrztuszenia wydzieliny, co utrudnia oddychanie.


Dzieci z wrodzonymi wadami serca są bardziej narażone na infekcje niż dzieci zdrowe.

 • 25-30% dzieci z hemodynamicznie istotną wadą serca i infekcją RSV wymaga hospitalizacji,
 • 20% dzieci z wadą serca i infekcją RSV wymaga zewnętrznego wspomagania oddychania,
 • Śmiertelność u dzieci z wadą serca i infekcją RSV jest wyższa niż u dzieci bez infekcji i wynosi 3-9%

Konsekwencje zakażeń RSV u dzieci z wrodzonymi wadami serca to:

 • Zwężenie dróg oddechowych wywołane zakażeniem jest dodatkowym obciążeniem dla pracy serca – upośledzona zostaje wymiana tlenowa, co prowadzi do niedotlenienia tkanek organizmu,
 • Ciężkie zapalenia płuc przebiega z niewydolnością oddechową i nasila niewydolność krążenia,
 • Pogorszeniu ulega ogólny stan zdrowia i rokowania u dziecka,
 • Opóźnienie operacji kardiochirurgicznej,
 • Zwiększenie śmiertelności w bezpośrednim okresie po korekcyjnej operacji kardiochirurgicznej z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego.

Na szczęście istnieją sposoby zapobiegania zakażeniom RSV u dzieci z wrodzonymi wadami serca.

Podstawowe zasady zapobiegania zakażeniom RSV to:

 • Unikanie kontaktu z osobami chorymi i przebywania w dużych skupiskach ludzi,
 • Wyeliminowanie z otoczenia dziecka dymu papierosowego,
 • Mycie rąk, zawsze przed bezpośrednim kontaktem z dzieckiem,
 • Częste mysie zabawek, którymi bawi się dziecko,
 • Dbanie o higienę u starszego rodzeństwa. Rodzeństwo powinno zmienić ubranie po powrocie z przedszkola lub szkoły i często myć ręce,
 • Ograniczenie liczby osób, które będą opiekowały się dzieckiem, szczególnie w sezonie zwiększonej zachorowalności – dotyczy to także najbliższej rodziny (babcie, dziadkowie, ciocie i wujkowie).

Jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania zakażeniom RSV jest immunoprofilaktyka.

Polega ona na podaniu gotowych przeciwciał monoklonalnych, których organizm nie musi sam wytwarzać. Utrzymują się w organizmie do 30 dni i w razie ekspozycji na wirusa RS są gotowe do działania.

Immunoprofilaktyka polega na przyjęciu od 3 do 5 dawek leku, w miesięcznych odstępach, w okresie od września do kwietnia. Preparat jest podawany w ośrodkach immunizacyjnych w całej Polsce.

W Polsce immunoprofilaktyka jest dostępna bezpłatnie dla dzieci z hemodynamicznie istotnymi wadami serca , które spełniają kryteria:

- W chwili rozpoczęcia immunizacji nie ukończyły 2 roku życia,
- Z jawną niewydolnością serca, utrzymującą się pomimo leczenia farmakologicznego
lub
- Umiarkowanym lub ciężkim wtórnym nadciśnieniem płucnym
lub
- sinicznymi wadami serca z przezskórnym utlenowaniem krwi tętniczej utrzymującym się poniżej 90%.

Sprawdź ze swoim lekarzem, czy Twoje dziecko spełnia kryteria bezpłatnej immunoprofilaktyki. Jeśli nie – rozważ sfinansowanie jej z własnych środków.

Pobierz pełną broszurę

ikonka PDF Więcej informacji znajdziesz w naszej broszurze
Pobierz broszurę "Zakażenia wirusem RS u dzieci z wadą serca" w formacie PDF

Lub przeczytaj więcej na stronie:

Zakażenia wirusem RS u dzieci z wadą serca

Konsultacja merytoryczna:

Dr. N. med. Maria Miszczak-Knecht, Klinika Kardiologii IP CZDZOBACZ NASZE PORADNIKI


Do góry