IV Forum Serce Pacjenta

IV Forum Serce Pacjenta

IV Forum Serce Pacjenta z liderami czołowych organizacji pacjentów w Polsce, niezrzeszonymi pacjentami kardiologicznymi, ich bliskimi, osobami zdrowymi zainteresowanymi ochroną i poprawą zdrowia swojego układu sercowo-naczyniowego oraz dziennikarzami spotkamy się już 24 września 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Szczegóły na stronie https://sercepacjenta.pl/ 

Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego IV Forum Serce Pacjenta mam zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa do udziału w tym jedynym w Polsce wydarzeniu edukacyjnym poświęconym w całości pacjentom ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, którego inicjatorem jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.
W tym roku, po dwóch latach pandemii COVID-19, nasze doroczne spotkanie ponownie zostanie zorganizowane w formule stacjonarnej. Z liderami czołowych organizacji pacjentów w Polsce, niezrzeszonymi pacjentami kardiologicznymi, ich bliskimi, osobami zdrowymi zainteresowanymi ochroną i poprawą zdrowia swojego układu sercowo-naczyniowego oraz dziennikarzami spotkamy się już 24 września 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. IV Forum Serce Pacjenta jak co roku będzie stanowiło integralną część dorocznego Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W wydarzeniu tradycyjnie wezmą udział najwybitniejsi specjaliści z dziedziny kardiologii z Polski i zza granicy.
W ramach tegorocznej edycji Forum Serce Pacjenta zaplanowaliśmy między innymi sesję inauguracyjną z udziałem przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, liderów organizacji pacjentów oraz decydentów i samorządowców. Ponadto, działania edukacyjno-świadomościowe w obszarze: profilaktyki, diagnostyki i możliwości nowoczesnej, zgodnej z aktualną wiedzą medyczną terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego planujemy realizować poprzez: warsztaty, ogólnodostępne konsultacje diagnostyczne i lekarskie oraz prezentacje i dodatkowe materiały edukacyjne dostępne w ramach dedykowanych stoisk zlokalizowanych na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego.
Bogata formuła edukacyjna IV Forum Serce Pacjenta obejmuje w tym roku m.in. następujące edukacyjne bloki tematyczne: pacjent z nadciśnieniem tętniczym, pacjent z niewydolnością serca, pacjent z chorobą otyłościową, pacjent z zaburzeniami lipidowymi. Do działań edukacyjnych w każdym z wymienionych obszarów tradycyjnie zaprosiliśmy najwybitniejszych ekspertów. Spotkają się oni bezpośrednio z pacjentami w Katowicach oraz online w kolejnych dniach od 26-30 września 2022 r.
Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnego stworzenia tegorocznej agendy Forum! Szczególnie ciekawi jesteśmy Państwa opinii na temat: doświadczeń i wniosków dotyczących działającego już Programu KOS-zawał, rozpoczętych niedawno kardiologicznych programów pilotażowych i zaplanowanych formuł oraz programów opieki, które opiniowali i konsultowali Państwo na przestrzeni ostatniego roku na zaproszenie organów administracji centralnej. Które rozwiązania i programy uznajecie Państwo za priorytetowe i dlaczego?
Jako klinicyści w swojej codziennej praktyce zauważamy, że nasi pacjenci coraz częściej są zainteresowani aktywnym współuczestniczeniem w procesie prowadzonej terapii kardiologicznej. Wielu chorych proaktywnie poszukuje wiedzy o swojej chorobie i optymalnych możliwościach jej leczenia. Jako Organizatorzy IV Forum Serce Pacjenta chcemy wyjść tym potrzebom naprzeciw. Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji. Rozmawiajmy, współpracujmy - poprawiajmy wspólnie stan i jakość życia pacjentów kardiologicznych w Polsce!
Serdecznie zapraszamy!
Prof. dr hab. Ewa Straburzyńska-Migaj
I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego IV Forum Serce Pacjent


Do góry