Pozytywna ocena po kontroli naszej Fundacji

 

 

Fundacja otrzymała protokół oraz Wystąpienie Pokontrolne z ocenę końcową. FSD uzyskała najwyższą pozytywną ocenę w 3 stopniowej skali ( pozytywnie/ pozytywnie z uchybieniami / negatywnie) i według przekazanej nam opinii Fundacja jest najlepiej prowadzoną organizacją spośród kontrolowanych przez ten zespół organizacji.

Kontrolę przeprowadził Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Inspektorzy towarzyszyli nam codziennie od sierpnia do października 2014, wnikliwie analizując sposób prowadzenia Fundacji, przeglądając przepisy wewnętrzne, zgodność działań z przepisami prawa, zgromadzoną dokumentację z działalności – sprawozdania, protokoły z posiedzeń Rady, Zarządu, Komitetu Pomocy, dokumentację zbiórek i pomocy, dokumenty księgowe i sposób księgowania kosztów, zwłaszcza zgodność z celami pożytku publicznego, dokumentowania wydawanych decyzji.

Inspektorzy sprawdzali także cele i zasadność wydawania zebranych środków.

Według przekazanej nam opinii Fundacja prowadzona jest z należytą starannością, a podejmowane działania są zgodne ze statutem i celem działania Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego.

Protokół i wystąpienie pokontrolne zostają udostępnione na naszej stronie www.

Państwu dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość, którymi nas obdarzaliście podczas tygodni kontroli.

{edocs}http://www.sercedziecka.org.pl/images/stories/fundacja/PDF/kontrola_05.2015/Protokol.pdf,100%,750,link{/edocs} 

{edocs}http://www.sercedziecka.org.pl/images/stories/fundacja/PDF/kontrola_05.2015/Wystapienie_pokontrolne.pdf,100%,750,link{/edocs} 

Do góry