Przekazanie aparatu płuco - serce

Oprócz aparatu do krążenia pozaustrojowego ze środków pozyskanych ze zbiórki zakupiono: sondę do echokardiograficznych badań przezprzełykowych używaną do śród-operacyjnej oceny funkcji operowanego serca, aparat do terapii nerko-zastępczej Prisma-Flex, który będzie używany dla wszystkich pacjentów szpitala przez Oddział Dializoterapii.
Aparat do krążenia pozaustrojowego wraz z modułem do długoterminowego wspomagania pracy serca uzupełniły wyposażenie sal operacyjnych kardiochirurgicznego bloku operacyjnego.

 

alt

 Uroczystość uświetnił występ Patrycji Piekutowskiej - światowej sławy skrzypaczki, matki, której syn Antoś, podopieczny Fundacji Serce Dziecka, był operowany przez p. prof. Jacka Molla równo dwa lata temu. 

 

 

Na Aparat złożyli się również podopieczni Fundacji Serce Dziecka - ich wkład prezentuje tablica przekazana na ręce Pana Profesora Jacka Molla.

podziekowanie

Akcja zakupu aparatu została zorganizowana po ty jak oba aparaty będące na stanie kliniki popsuły się i zostały zawieszone operacje. Dzięki błyskawicznej akcji wielu  Fundacji i ogromnej ilości indywidualnych darczyńców, poza podstawowym aparatem płuco-serca udało się również zakupić inne bardzo potrzebne sprzęty - sondę do echokardiograficznych badań przezprzełykowych używaną do śród-operacyjnej oceny funkcji operowanego serca, aparat do terapii nerko-zastępczej Prisma-Flex

http://www.sercedziecka.org.pl/fundacja/kronika-wydarzen/2014/1881-aparat-pluco-serce-dla-iczmp.html

http://www.sercedziecka.org.pl/fundacja/kronika-wydarzen/2014/1884-aparat-pluco-serce-dla-iczmp-2.html

http://www.sercedziecka.org.pl/fundacja/kronika-wydarzen/2014/1888-zbiorka-na-pluco-serce-zakonczona-sukcesem.html

http://www.sercedziecka.org.pl/fundacja/kronika-wydarzen/2014/1920-ministerstwo-zdrowia-pismo.html

Do góry