Otwarcie nowego bloku operacyjnego i lądowiska dla śmigłowców w IP CZD w Warszawie

 

W dniu 24 czerwca br. w IPCZD miało miejsce uroczyste otwarcie nowego bloku operacyjnego oraz lądowiska dla śmigłowców.

Nowy blok operacyjny to:

  • 10 nowoczesnych sal operacyjnych,
  • centrum transplantacyjne,
  • sale pooperacyjne oraz
  • odziały intensywnej terapii

Rozbudowa i przebudowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii była możliwa dzięki wsparciu z Funduszy Unijnych (45,8 mln zł) oraz przyznaniu dotacji celowej przez Ministerstwa Zdrowia. Uroczystego otwarcia wraz z zaproszonymi gośćmi, Dyrekcją IPCZD dokonał Minister Zdrowia prof. dr hab.n.med. Marian Zembala.

Inwestycja ma na celu wsparcie infrastrukturalne jednego z największych specjalistycznych, ogólnodostępnych szpitali pediatrycznych w Polsce, który jest także instytutem badawczym, pracującym na rzecz nowoczesnej pediatrii w Polsce. IPCZD przyjmuje dzieci z terenu całego kraju. Stanowi ważny ogniwo sektora opieki medycznej dla dzieci i młodzieży w Polsce.

Obecna struktura Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii przedstawia się następująco:

  • Oddział Intensywnej Terapii I
  • Oddział Intensywnej Terapii II
  • Blok Operacyjny  
  • Poradnia Bólu i Anestezjologii

Jest to obecnie największy zespół anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej w kraju. W ciągu roku wykonywanych jest prawie 10.000 znieczuleń do zabiegów operacyjnych z zakresu kardiochirurgii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej i transplantologii, urologii, okulistyki i stomatologii oraz do zabiegów diagnostycznych wymagających znieczulenia lub głębokiej sedacji w gabinetach rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, USG, pracowniach endoskopowych i w pracowni badań izotopowych. Obecnie funkcjonujący OIT I dysponuje 10 stanowiskami intensywnej terapii, rocznie leczonych jest ok. 280-300 chorych (od noworodków do młodych dorosłych) z niewydolnością oddechową lub wielonarządową. OIT2 dysponuje 20 stanowiskami intensywnej terapii, w oddziale leczonych jest ok. 1500 pacjentów rocznie. Są to głównie pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, urologicznych, okulistycznych oraz po zabiegach kardiologicznych i transplantacjach wątroby oraz nerek.

Najważniejszym efektem realizacji projektu będzie rozszerzenie zakresu usług medycznych świadczonych przez Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Szczególnie ważne dla nas – rodziców małych pacjentów jest to, że jednym z efektów rozbudowy Kliniki ma być skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie badań specjalistycznych (dzięki zakupowi aparatury diagnostycznej i zwiększeniu liczby sal operacyjnych) oraz skrócenie czasu dojazdu pacjenta do IPCZD (dzięki budowie lądowiska).

>Dzięki modernizacji i rozbudowie infrastruktury IPCZD poprawie ulegną warunki świadczenia pomocy medycznej oraz warunki pracy personelu medycznego i personelu pomocniczego co w konsekwencji przełoży się także na pacjenta i Opiekuna.

I jeszcze ciekawostka… Jednej z sal Kliniki towarzyszy „La Linea Balum Balum”,  czyli słynny rysunkowy ludzik znany z cyklu krótkich filmów animowanych opowiadających o bohaterze żyjącym w świecie stworzonym przez „tajemniczą rękę”. Na drodze ludzika pojawiają się pewne przeszkody, które on z wielkim uporem i konsekwencją pokonuje.

Dyrekcji IPCZD gratulujemy tak nowoczesnego obiektu.

alt

Do góry