Profilaktyka zakażeń wywołanych przez wirus RS - nadal trwa walka o objęcie profilaktyką dzieci z WWS.

 

Zakażenia układu oddechowego, takie jak zapalenia oskrzeli czy zapalenia płuc należą do częstych i nawracających chorób u dzieci z wrodzonymi wadami serca. Fundacja Serce Dziecka propaguje działania zmierzające do objęcia grupy noworodków z wrodzonymi wadami serca działaniami profilaktycznymi w zakresie zakażeń wirusem RS.

Zakażenie wirusem RS może być przyczyną opóźnienia operacji kardiochirurgicznej, a co więcej przeprowadzenie operacji w trakcie zakażenia może spowodować dużo większe ryzyko powikłań pooperacyjnych! 

Dlatego tak szczególnie ważna jest profilaktyka zakażeń poprzez realizację programu szczepień ochronnych: obowiązkowych, zalecanych oraz immunizację bierną, zgodnie z zaleceniami lekarza! 

Poniżej treść pisma:

{edocs}http://www.sercedziecka.org.pl/images/stories/dzialania/2015/2015-Wirus_RS_-_uwagi_do_Min.Zdrowia.pdf,100%,750,link{/edocs}

Do góry