Prof. Jacek Moll odznaczony medalem im. J. Śniadeckiego


Medal przyznawany jest przez Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk. Cieszymy się, że nasza kardiochirurgia ma tak wybitne osobowości! 

alt

Do góry