List Fundacji w sprawie strajku w CZD

 "Strony informują, że z dniem dzisiejszym osiągnięto porozumienie pomiędzy Dyrekcją Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie a Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych przy IPCZD. Przyjęte w Porozumieniu postanowienia nie są w pełni satysfakcjonujące dla Stron, stanowią jednak wyraz kompromisu dla dobra małych pacjentów Instytutu. Uzgodniono mechanizmy, które pozwolą na stopniową realizację zgłoszonych przez Związek postulatów i poprawę warunków pracy.

Strony oświadczają zgodnie, że prowadzony spór zbiorowy zostaje zawieszony do dnia 31 grudnia 2016 r. W okresie zawieszenia sporu zbiorowego Związek Zawodowy będzie monitorował realizację warunków Porozumienia zawartego w dniu dzisiejszym z Pracodawcą. Spełnienie warunków Porozumienia w powyższym terminie zakończy spór zbiorowy. Najpóźniej o godz. 23 w dniu dzisiejszym pielęgniarki i położne przystąpią do pracy. Zakończenie strajku oznacza powrót do normalnego funkcjonowania Instytutu.”

W trakcie trwania strajku Fundacja Serce Dziecka wystosowała oficjalny list do Ministra Zdrowia w sprawie toczącego się sporu w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 

 {edocs}http://www.sercedziecka.org.pl/images/stories/dzialania/2016/List_Fundacji_Serce_Dziecka.pdf,100%,750,link{/edocs}

Do góry