Wirus RS - pismo do Ministra Zdrowia

 

Fundacja Serce Dziecka złożyła w Ministerstwie Zdrowia, w dniu 30 września 2016r., pismo z prośbą o ponowną analizę wykazu leków refundowanych i rozszerzenie programu profilaktyki zakażeń wirusem RS o grupę dzieci z wrodzonymi wadami serca. Pod naszą prośbą podpisy złożyło liczne grono specjalistów - kardiologów i kardiochirurgów dziecięcych. 

 {edocs}http://www.sercedziecka.org.pl/images/stories/dzialania/2016/RSV/Pismo_FSD_RSV.pdf,100%,750,link{/edocs}

 

Do góry