Czarny Protest

 

 

Z ogromnym niepokojem obserwujemy prace zmierzające do zaostrzenia ustawy aborcyjnej ponieważ projekt ustawy zakazującej aborcji zmienia brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu rodziny. Całkowicie eliminuje określenie "opieki prenatalnej nad płodem", zastępując je zapisem: "opieka medyczna nad kobietą w ciąży oraz dzieckiem poczętym". Badania prenatalne pozwalają wykryć wiele chorób w tym wady serca u dzieci. Wczesne wykrycie wady serca u dziecka może uratować jego życie. Obawiamy się, że jeżeli ustawa wejdzie w życie w proponowanej wersji odbierze możliwość pomocy wielu pacjentom.

Do góry