Akcja #LearnToHelp – liczenie angielskich słówek

 

 

Poczynając od Dnia Matki, a kończąc na Dniu Dziecka, tj. w dniach 26/05 -1/06/2017 w Centrach Helen Doron regionu mazowieckiego, odbędzie się akcja liczenia słówek angielskich wypowiedzianych bądź napisanych przez naszych uczniów, nauczycieli i mamy pracujące w Centrach. W ciągu 30 sekund , w zależności od wieku i możliwości, nasi uczniowie wypowiedzą bądź napiszą jak największą ilość słów angielskich. Każde takie słówko  zostanie „wykupione” przez właściciela Centrum Helen Doron za kwotę 10 groszy. Tak zebrane pieniądze zostaną przekazane w czerwcu na rzecz Fundacji Serce Dziecka.

Serdecznie dziękujemy Helen Doron za wspaniałą akcję promującą naukę i pomoc.  Cieszymy się, że dzieci zdobywając wiedzę językową będą mogły także wspomóc inne dzieci, które los potraktował mniej przyjaźnie.

learn to help

Do góry