PIT 28 - dla kogo i do kiedy?

 

 

Każdego roku, blisko miliona Polaków, rozlicza się z Urzędem Skarbowym poprzez ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Służy do tego zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zwane w skrócie PIT 28. Deklaracja ta musi zostać złożona w Urzędzie Skarbowym do końca stycznia.

PIT 28

Dla kogo jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

W powyższej formie mogą rozliczyć się osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskują dochody z umów (rozliczanych poza działalnością gospodarczą), takich jak: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa i podobne. Warto pamiętać, iż z tej formy opodatkowania mogą skorzystać podatnicy, których przychody z danej działalności 
w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekraczają 250 000 euro.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne art. 3 głosi: „przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami  (dochodami) 
z innych źródeł
 podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym”. W praktyce oznacza to, że podatnik posiadający kilka źródeł dochodu, może rozliczać się na formularzu PIT 28 i zarazem jest zobowiązany do złożenia innych deklaracji podatkowych 
w Urzędzie Skarbowym.

Zgodnie z art. 8. 1. Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym opodatkowania w formie ryczałtu nie mogą wybrać podatnicy opłacający podatek w formie karty podatkowej oraz osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

  • prowadzenia aptek,
  • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
  • wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

 

Jak poprawnie rozliczyć PIT 28?

Osoby pragnące rozliczyć się na formularzu PIT 28 powinny do 20 stycznia roku podatkowego złożyć do Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie informujące o wyborze rozliczenia za pomocą ryczałtu. Tym samym zobowiązują się do tego, iż samodzielnie obliczą należny podatek, na podstawie prowadzonej ewidencji przychodu. Warto pamiętać, iż stawki podatku w systemie ryczałtowym zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą: od 2% (ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych 
i zwierzęcych, o których mowa w art. 20 ust. 1c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) do 20% - w przypadku wolnych zawodów.

pobierz formularz

 

Masz pytania o PIT 28? Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do bezpłatnej infolinii Krajowej Informacji Podatkowej!

Z telefonu stacjonarnego tel. 801 055 055

Z telefonu komórkowego tel. 22 330 03 30

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00

Do góry