Arytmie: wyzwania i innowacyjne rozwiązania

Rozpoczął się POLSTIM 2018, XXIX-ta Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego!

Nowości w diagnostyce i terapii arytmii, aktualne wyzwania w elektrofizjologii i elektroterapii, przegląd porównawczy wytycznych naukowych, konkurs prac Młodych Badaczy oraz praktyczne warsztaty dla pielęgniarek i techników medycznych złożyły się na program XXIX-tej Konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Konferencja POLSTIM 2018 odbędzie się w dniach 17-19 maja we Wrocławiu.

– Przed polską kardiologią stoi obecnie nie lada wyzwanie: jak zapewnić koordynowaną, długotrwałą opiekę nad coraz liczniejszą grupą pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, która umożliwi chorym dostęp do nowoczesnego, kompleksowego leczenia farmakologicznego, inwazyjnego i elektroterapii oraz odpowiedniej rehabilitacji – mówi prof. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, kardiolog, specjalizujący się w dziedzinie elektrofizjologii. – Elektrofizjologia to w tym kontekście obszar z ogromnym potencjałem – zarówno w zakresie rosnących potrzeb, jak i rozwijających się możliwości w dziedzinie diagnostyki i terapii arytmii. Cieszy, że środowisko zaburzeń rytmu serca co roku licznie wspólnie dyskutuje nad aktualnymi wyzwaniami i rozwiązaniami w tym zakresie. Zwiększa to szanse na stałą poprawę jakości opieki zdrowotnej świadczonej polskim pacjentom – mówi prof. Lukasz Szumowski.

Arytmie: rosnące wyzwania

– Zaburzenia rytmu serca, w tym potencjalnie groźne dla życia i zdrowia arytmie, występują w polskim społeczeństwie coraz częściej. Wydłużający się czas życia społeczeństwa i, paradoksalnie, coraz skuteczniejsze globalne leczenie schorzeń układu sercowo-naczyniowego sprawiają, że pacjentów z zaburzeniami rytmu serca z roku na rok przybywa – mówi prof. Maciej Sterliński, Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – Zaburzenia rytmu serca najczęściej towarzyszą przewlekłym chorobom, które wymagają leczenia. To sprawia, że terapia arytmii staje się nierzadko poważnym wyzwaniem klinicznym. Podczas tegorocznej konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2018 przedyskutujemy aktualne problemy i wyzwania, ale także szanse i rozwiązania, które możemy zastosować w kardiologii i terapii arytmii już dziś i które będą dostępne w praktyce klinicznej w niedalekiej przyszłości – dodaje prof. Maciej Sterliński.

Arytmia +, czyli terapia zaburzeń rytmu i schorzeń towarzyszących

– Pacjenci, cierpiący na różnego rodzaju arytmie, coraz częściej mają także liczne schorzenia towarzyszące, takie jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, przewlekła obturacyjna choroba płuc – mówi prof. Andrzej Przybylski, Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, Przewodniczący-Elekt Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – Coraz częściej leczymy pacjentów z arytmiami i niewydolnością serca czy schorzeniami onkologicznymi. Terapia takich pacjentów jest bardzo wymagająca, ponieważ musi uwzględniać wiele czynników, wzajemnych interakcji różnych leków i przeciwskazań do zastosowania poszczególnych terapii. Podczas konferencji POLSTIM 2018 przedyskutujemy postępowanie w tego rodzaju przypadkach. Jako Środowisku Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zależy nam, by Konferencja POLSTIM wniosła możliwie najwięcej do codziennej praktyki klinicznej Uczestników; byśmy poprzez wzajemną wymianę doświadczeń jeszcze pełniej i skuteczniej leczyli naszych pacjentów – dodaje prof. Andrzej Przybylski.

Wytyczne naukowe i nowe technologie: zalecenia i praktyka

Podczas konferencji POLSTIM 2018 wiele uwagi zostanie poświęcone najnowszym wytycznym naukowym w terapii arytmii. Wytyczne europejskie zostaną porównane z amerykańskimi, różnice pomiędzy zaleceniami przedyskutowane, a najnowsze zapisy odniesione do praktyki klinicznej. – Podczas konferencji POLSTIM 2018 omówimy, z czego wynikają nowe zalecenia i jak wdrażać je w codziennej praktyce klinicznej – mówi prof. Oskar Kowalski, ustępujący Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – Omówimy także najciekawsze badania kliniczne. Nowe terapie i technologie, stosowane w leczeniu coraz bardziej złożonych arytmii, są bardzo potrzebne. Warto je obserwować, weryfikować i sukcesywnie wdrażać do praktyki klinicznej. Rozwiązania, takie jak nowoczesne urządzenia do elektroterapii, przynoszą wymierną korzyść zwłaszcza tym pacjentom, którzy mają szczególne wskazania – są bardzo młodzi, cierpią na specyficzne, złożone arytmie lub mają przeciwskazania do zastosowania innych metod terapeutycznych. Urządzenia telemonitorujące są z kolei nieocenioną pomocą w monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów. Nowe rozwiązania techniczno-technologiczne to szansa na dłuższe i lepszej jakości życie z arytmią – tłumaczy prof. Oskar Kowalski.

Warsztaty elektrofizjologiczne dla pielęgniarek i techników medycznych

– Konferencji POLSTIM 2018 będą towarzyszyły praktyczne warsztaty dla pielęgniarek i techników medycznych oraz specjalne sesje i kursy dedykowane młodym lekarzom. Jak co roku, kontynuujemy także tradycję sesji i kursów zaprzyjaźnionych Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Pielęgniarek i Techników Medycznych, Kardiologii Dziecięcej, Kardiologii Sportowej oraz Klubu 30 i Młodych Elektrofizjologów EHRA – mówi dr Dariusz Jagielski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji. – Dziś terapia i opieka nad pacjentem kardiologicznym, w tym z zaburzeniami rytmu serca, to coraz częściej złożone postepowanie interdyscyplinarne, wymagające pracy zespołowej lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego. Cieszymy się, że odbywająca się we Wrocławiu doroczna Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego będzie okazją do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i nabycia nowych umiejętności dla naszych Koleżanek i Kolegów. Udział, nas, lekarzy, pielęgniarek i techników medycznych w sesjach, warsztatach i kursach to bezpośrednia korzyść dla naszych pacjentów – podsumowuje dr Dariusz Jagielski.

Strona Konferencji POLSTIM 2018:       

http://polstim2018.ptkardio.pl/


 

Do góry