„Na zdrowo, na wesoło, na sportowo”

 

ZAPROSZENIE

do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

Na zdrowo, na wesoło, na sportowo”

Cele konkursu:

 1.    Kształtowanie świadomości i aktywnej postawy dzieci i młodzieży wobec zdrowego stylu życia.
 2.    Uświadamianie czynników wpływających na dobrą kondycję serca.
 3.    Popularyzowanie różnorodnych technik plastycznych jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
 4.   Rozwijanie wyobraźni oraz inwencji twórczej dzieci i młodzieży poprzez poszukiwanie różnorodnych sposobów łączenia materiałów                plastycznych.                                                                                                                                                         
 5.    Umożliwienie dzieciom uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie

Regulamin konkursu:

 •    Konkurs skierowany jest do uczniów szkół szpitalnych, sanatoryjnych i dzieci i młodzieży z wadami serca
 •    Uczestnicy wykonują jedną indywidualną, płaską pracę konkursową w formacie od A4 do A3.
 •    Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
 •    Kryteria wiekowe uczestników:

- przedszkole ( 5 – 6 lat)

- klasy I –III

- klasy IV – VI

- klasy VII-VIII i III gimnazjum

- klasy ponadgimnazjalne

 •    Każda praca powinna zawierać następujące dane:

- tytuł pracy

- imię i nazwisko autora, wiek, klasę

- nazwę i adres szkoły, nazwę oddziału

- adres domowy dla dzieci nie przebywających w szpitalu lub sanatorium

- numer telefonu kontaktowego

- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych przez ZS nr 33  ( załącznik )

 •    Kryteria oceny:

- staranność i oryginalność pracy

- samodzielne wykonanie

- ogólne wrażenie artystyczne

 •    Czas trwania konkursu: od 01.10.2018 – 26.10.2018r.
 •    Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły nastąpi 07.11.2018r.
 •    Prace należy przesłać, dostarczyć do sekretariatu szkoły lub do organizatorów konkursu.

Adres szkoły:

Zespół Szkół Nr33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej                                                                                                       

 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4          85-094 Bydgoszcz                                                                                                                          

  tel. 52 345 28 17   ( sekretariat – w godz. 8.00 – 15.00 )                                             

 •    Dla uczniów najciekawszych prac przewidziane są nagrody i dyplomy ufundowane przez organizatorów                  

      i Fundację Serce Dziecka.                                                                                                                                                

 •    Nagrodzone prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej.
 •    Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów.
 •    Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

 

Organizatorzy: mgr Małgorzata Sakowska, mgr Beata Kocoń

 POBIERZ I WYPEŁNIJ ZGODĘ NA UDZIAŁ W KONKURSIE. 

Do góry