Przewodnik po codzienności
IZW Infekcyjne zapalenie wsierdzia - dla pacjentów i rodziców


O czym trzeba wiedzieć

  • Co to jest infekcyjne zapalenie wsierdzia?
  • Co wywołuje infekcyjne zapalenie wsierdzia?
  • Kto jest w grupie ryzyka rozwoju IZW?
  • Jakie są objawy infekcyjnego zapalenia wsierdzia?
  • Jak rozpoznaje się infekcyjne zapalenie wsierdzia?
  • Jak leczy się infekcyjne zapalenie wsierdzia?
  • Na czym polega profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia?

Co to jest infekcyjne zapalenie wsierdzia

Grafika do wstepu - serce, czerwone

Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) jest krwiopochodnym, uogólnionym zakażeniem obejmującym struktury serca (zastawki, wsierdzie komór i przedsionków), naczynia krwionośne (przetrwały przewód tętniczy, przetoki tętniczo-żylne, zwężoną cieśń aorty) oraz obcy materiał znajdujący się w jamach serca (protezy zastawkowe, łaty wewnątrzsercowe, elektrody rozrusznika serca lub kardiowertera-defibrylatora), operacyjnie wytworzone połączenia naczyniowe. Największe ryzyko rozwoju IZW występuje w wadach serca, w których krew z dużą szybkością wpływa do jamy serca lub naczynia, a turbulentny przepływ krwi powoduje uszkodzenie wsierdzia lub błony wewnętrznej naczynia, powodując powstanie wegetacji bakteryjnych. IZW u dzieci wciąż obarczone jest wysoką częstością występowania powikłań (30-60%) sercowych oraz pozasercowych.


Co wywołuje infekcyjne zapalenie wsierdzia

Zakażenie wsierdzia spowodowane jest przez mikroorganizmy, najcześciej przez bakterie, rzadziej grzyby. Rozwija się u większości chorych na wsierdziu zastawek, zarówno zastawek naturalnych, najczęściej lewego serca, jak i zastawek sztucznych (biologicznych i mechanicznych).


Jakie są objawy infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Objawy kliniczne IZW to gorączka, osłabienie, bóle stawów, utrata masy ciała, objawy niewydolności serca, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, przeciek okołozastawkowy w przypadku protezy zastawkowej.

Dziecko podczas badania lekarskiego

Powikłania pozasercowe to zatory z lewej połowy serca: tętnic mózgu, serca, nerek, śledziony, jelita oraz ropnie i zatory z prawej połowy serca: zatorowość płucna, zapalenie lub ropnie płuc.

Głównym objawem nasuwającym podejrzenie IZW jest stwierdzenie nowego lub nasilenie głośności wcześniej istniejącego szmeru nad sercem. U części chorych mogą występować wybroczyny na skórze, drobne zmiany skórne umiejscowione na palcach rąk i stóp, niebolesne plamy krwotoczne na dłoniach i podeszwach oraz zmiany oczne. U pacjentów z IZW stwierdza się podwyższone wartości wskaźników zapalenia we krwi (OB, CRP, leukocytoza).Pobierz pełną broszurę

ikonka PDF W naszej broszurze dowiesz się znacznie więcej na temat infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
Pobierz broszurę "IZW Infekcyjne zapalenie wsierdzia - dla pacjentów i rodziców" w formacie PDF

Redakcja

Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
Dr n. med. Lidia ZiółkowskaZOBACZ NASZE PORADNIKI


Do góry